Tijdelijke grafstenen

Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven.
Je leert het eigenlijk nooit.

Toon Hermans

Met het verlies van een dierbare breekt een periode van verdriet en gemis aan. Daarna komt de tijd van gedenken en herinneren. Hierbij is een gedenkteken een belangrijk en blijvend onderdeel. Een laatste gebaar, een teken van liefde.

In deze eerste fase van rouw, een periode waarin het graf vaak bezocht wordt, kan het een grote steun zijn als het graf niet meer naamloos is, door het plaatsen van een tijdelijke gedenksteen. Het kan helpen bij het verwerken van het verdriet, het verlies kan letterlijk een plekje krijgen door middel van een tijdelijke gedenksteen.
De tijdelijke gedenksteen wordt vrijwel direct na de begrafenis geplaatst. Het graf wordt hiermee herkenbaar voor dierbaren en betrokkenen. In die tijd die daarop volgt, kunt u dan rustig de tijd nemen voor het maken van een keuze voor de definitieve gedenksteen.

Bij de bestelling van een definitieve gedenksteen brengen wij geen kosten in rekening voor de tijdelijke gedenksteen. Een fijn idee. Op deze manier is het graf van uw dierbare vanaf het begin benoemd en wordt u de gelegenheid geboden om in alle rust te zoeken naar een definitief grafmonument.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.