Grafstenen Weert, Keenth, Altweerterheide,Stramproy, Boshoven, Laar, Swartbroek Tungelroy en Nederweert

Bij Kluijtmans is de 4e generatie steenhouwers aan het werk voor het leveren en maken van grafstenen in Weert. Vanuit Eindhoven bedienen we de regio rondom deze stad en Weert valt daar natuurlijk onder.  Wensen of verhalen van klanten zetten we om naar een passend monument op de begraafplaats.

Begraafplaatsen in Weert

Begraafplaats Rooms katholiek St Martinus Molenpoort in Weert

Op de begraafplaats liggen graven van oorlogslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog 3 Britse vliegers. En er liggen 28 Franse vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog begraven op de vlucht voor de heersende Epedemie van de Spaanse griep. Het St Martinus kerkhof is de andere naam hoort bij de begraafplaats Molenpoort. Er was op deze begraafplaats altijd behoefte aan meer ruimte dus er zijn in de loop der jaren heel wat tuinen opgegaan in de uitbreiding van de begraafplaats.

Begraafplaats Rooms Katholieke Kerk St Lambertuskerk  in Nederweert

Al in 1467 was er sprake van een kerk en een begraafplaats in Nederweert, beide zijn dus meer dan 545 jaar oud. Er schijnt een lijst van overledenen te bestaan die tot 1582 terug gaat. De oudste grafsteen op dit kerkhof gaat terug naar 1692. In 1901 is er een neo gotische kapel op het kerkhof gebouwd, daar kunnen grafrechthouders water halen voor het graf van hun dierbaren. Vanaf 2000 zijn er weer opnieuw graven uitgegeven. Tegelijk zijn een aantal graven 28 stuks op de monumentenlijst geplaatst. In 2004 heeft men het monument voor het doodgeboren kind ingezegend. In totaal kent de begraafplaats 952 graven waarvan er nog ruim 400 beschikbaar zijn En er is ruimte voor urnengraven in de urnenmuur. Alleen katholieken met een kerkelijke uitvaart kunnen van de begraafplaats gebruik maken.

Begraafplaats Rooms Katholiek Tungelroy Tungeler Dorpstraat 66

Tot 1863 heeft het geduurd voordat de beide gehuchten Swartbroek en Tungelroy over hun eigen begraafplaats konden beschikken. De afstand naar de stad Weert was groot en de wegen waren slecht. Doordat een kerkhof gescheiden moest zijn van de weg door een muur of een afscheiding had men In Tungelroy het verzoek gedaan die te mogen plaatsen. Ook dat gebeurde niet onmiddellijk zodat het enige tijd geduurd heeft voordat die muur er stond. Swartboek had dat probleem niet

 Overige begraafplaatsen

  • Begraafplaats Rooms Katholiek in Voorstestraat in Weert
  • Begraafplaats Rooms Katholieke Kerk Keenth aan de Kerkstraat
  • Begraafplaats Rooms Katholieke Kerk Altweerterheide aan de Bocholterweg 112
  • Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Stramproy Oude trambaan Stramproy
  • Begraafplaats Rooms Katholieke  kerk Boshoven Boshoverweg
  • Begraafplaats Rooms Katholieke kerk Laar Rakerstraat

Meer over Weert

Weert ligt vanuit Brabant gezien net in Limburg en daarom wordt Weert ook wel de Poort van Limburg genoemd. De Peel en de Zuid Willemsvaart liggen er ook niet ver vandaan. Al in 1450 had de stad stadsrechten. Net zoals dat in Eindhoven gebruikelijk is heeft Weert een aantal kernen, zoals Altweerterheide, Boshoven, Hushoven, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy. Al die kernen hebben zoals u kunt lezen eigen begraafplaatsen die vaak samenhangen met de Parochie waar ze bij horen.  Weert betekent “waard” dat is een stuk droog land te midden van wateren en moerassen. De Martinuskerk in de binnenstad is de dekenale stadskerk van Weert en al in 1056 begon men ermee. In de loop der jaren is de kerk verder afgebouwd met als gevolg dat deze 60 cm uit het lood kwam te staan. Onder Pierre Cuypers de beroemde bouwmeester van het Rijksmuseum  is de kerk 7 meter ingekort en ontdaan van alle versierselen waardoor verder verzakken werd voorkomen. Pas in 1960 werd de kerk opnieuw bekroond waarmee een gelijkenis met de Eusebiuskerk in Arnhem opvalt Die is van de dezelfde restauratiearchitect Theo Verlaan.